POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych ( w skrócie RODO). RODO pomoże chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczam Wasze dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu czy informacje dotyczące Waszego ślubu czy sesji. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Przeglądanie strony internetowej ww.nibyniby.pl nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne w momencie nawiązania kontaktu z Fotografem poprzez formularz kontaktowy, bądź mail i jest ono dobrowolne,. Jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świdczenie w/w usług.

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych osobowych jest NibyNiby Marta Strzelczyk z siedzibą w Łodzi, zwany dalej Fotografem. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy poprzez formularz kontaktowy na stronie, mail: kontakt.nibyniby@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem 696-200-086.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

   a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

   b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania Oferty/Umowy, zmiany Oferty/Umowy, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

   d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, których dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Zamawiającego, jeśli wysłałeś zapytanie przez formularz kontaktowy.

4. Fotograf ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

5. Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie nawiązana ze mną) będą przechowywane przed okres 1 roku od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane rzez 5 lat

6. Pani/Pan, który w jakikolwiek sposób udostępnił swoje dane Fotografowi, Fotograf zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

 a. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

 b. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

 c. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

 d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 e. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw, w tym skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do bycia zapomnianym.

8. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych oraz laboratorium wykonującym odbitki oraz fotoalbumy. 

PLIKI COOKIES

1. Witryna www.nibyniby.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.

3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając ze strony akceptujesz jej zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie ze strony www.nibyniby.pl.

2. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści "Polityką Prywatności". Użytkowników strony prosimy do okresowego sprawdzania treści "Polityki prywatności".

3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z "Polityka prywatności" dostępną na stronie www.nibyniby.pl proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.